A honlapon szereplő Hunter árak csak 100 000 Ft megrendelés esetén érvényesek.

SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

 

1. A www.automataontozes.hu oldalon keresztül vásárlóval kötött szerződési feltételek

1.1 Szolgáltató adatai

Kuszi Trade KFT

4032 Debrecen Nagyerdei krt. 62/b.
Telefon: +36-30/303-9164, +36-30/303-9165
Fax: +36-52/998-518
E-mail: info[kukac]automataontozes.hu
Honlap: http://www.automataontozes.hu


A Kuszi Trade KFT a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.


1.2 A vásárló, vagy megrendelő

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Kuszi Trade KFT az európai országokból címzett megrendeléseket fogad el.


1.3 Szállítók adatai

A DPD Kft. áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja.2. Webáruház szerződési feltételek célja

A Kuszi Trade KFT a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Kuszi Trade KFT és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.


2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.


2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

A Kuszi Trade KFT fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.3. A Webáruház-szolgáltatás

A Kuszi Trade KFT a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.


3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Kuszi Trade KFT az európai országokból címzett megrendeléseket fogad el.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Cég neve
 • Szállítási adatok
 • Név
 • Utca, házszám
 • Kerület
 • Irányítószám
 • Város

 

 • Számlázási adatok
 • Név
 • Utca, házszám
 • Kerület
 • Irányítószám
 • Város

 

 • Telefonszám
 • Fax szám
 • Jelszó

 

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
 • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel,
 • Faxszám, amennyiben a megrendelő szeretne bizonyos információkat faxon lekérni a Kuszi Trade KFT -től.
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.
 • Szállítási információk esetleges kiküldéséhez faxszám amennyiben a megrendelő szükségesnek érzi.

 

3.4 A Kuszi Trade KFT a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

Az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Médiacenter Kft-t bízta meg. Aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan, a Kuszi Trade KFT által, a meghatározott rendelkezésre állási időben, szabadon megtekinthető módon tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.


4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Kuszi Trade KFTFenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.


4.2 Regisztráció

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.


4.3 Megrendelés módosítása, törlése

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Kuszi Trade KFT a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton.

A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Kuszi Trade KFT ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

 • kézpénzes fizetéssel személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadhatja, amennyiben a megrendelés teljesítése még nem kezdődött el.
 • kézpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a visszavonást elfogadhatja, amennyiben a megrendelés teljesítése még nem kezdődött el.
 • banki átutalással történő fizetés esetén a rendelés visszavonását a kézpénzes fizetés szabályai szerint fogadhatja el, azzal a kitétellel, hogy az átutalt pénzt a 11/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozásai alapján 30 napon belül téríti vissza a megrendelőnek, valamint a banki tranzakciók során keletkezett költségeket ebben az esetben a megrendelőre hárítja.
 • "személyes áruátvétel" választása esetén, a webáruház értesíti a vásárlót az áru rendelkezésre állásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.

 

4.4 Fizetési feltételek

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a futárnak az áru átvételekor készpénzben, vagy a Kuszi Trade KFT bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve személyes átvétel esetén raktárunkban készpénben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Kuszi Trade KFT részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a Kuszi Trade KFT fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.


4.5 Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.


4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

4.7 Ingyenes szállítással kapcsolatos tudnivalók

Ingyenes a szállítás minden nettó 30 000 forint feletti megrendelés esetén.(A kpe csöveket, lpe és csepicsöveket, műtrágyákat, vegyszereket, vakondhálókat nem tudjuk ingyenes küldeni nagy mérete és súlya miatt ezért ezek megrendelése esetén az áruk nem tartozik bele az ingyenes szállítási nettó határba.)


5. A vásárló jogai és kötelezettségei

5.1 Az elállás joga

A vásárlónak az áru átvételétől számított 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.


5.2 A Kuszi Trade KFT esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Kuszi Trade KFT követelheti a megrendelőtől.


5.3 Szavatosság

Az eladó az általa eladott árukra 6 hónap szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.


6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Kuszi Trade KFT a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Kuszi Trade KFT a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.


6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól a következő adatok:

 • módosítás:
 • egyedi azonosító
 • e-mail cím
 • törlés:
 • a regisztráció törlését a vásárló az info[kukac]automataontozes.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

 


 

7. Záró rendelkezések

7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Kuszi Trade KFT nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.


7.2. Vonatkozó dokumentumok

Jelen szerződésben foglalt jogok, és kötelességek kiegészülnek a "Biztonságos vásárlással kapcsolatos tudnivalók" című dokumentumban meghatározottakkal, melyeket a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.


7.3. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A Kuszi Trade KFT fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.


7.4. A Kuszi Trade KFT felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.

 

 

Érvényes 2013.02.14.-től visszavonásig